Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Ocena iger

Skoraj vse igre imajo oceno, na podlagi katere se lahko odločite, ali so določene igre primerne za otroke. Oceno igre določi odbor za ocenjevanje iger. To je organizacija, ki v različnih regijah in državah določa smernice za vsebino iger.
Po vsem svetu ocenjujejo igre več različnih svetovalnih odborov za vsebino. Odbori skupaj z vladami zagotavljajo, da so ocenjene vse igre, prav tako sodelujejo z izdelovalci iger, da zagotovijo objavo ocene na ovitkih, v oglasih in na spletnih mestih.

Tudi igre, tako kot filme, ocenjujejo neodvisni odbori za ocenjevanje. Odbori za ocenjevanje ocenjujejo igre glede na različne  starostne skupine. Tako vemo, koliko morajo biti stari otroci, če želijo igrati določene igre. Ocenjene so skoraj vse igre, ki so dostopne na trgu.
Če imate škatlo, v kateri ste kupili igro, poglejte na njeno hrbtno stran. Če tam ne najdete informacij o oceni, preglejte še dno škatle.