Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Obseganje prevajanja hrvaščine

Obseganje prevajanja hrvaščine

24 aprila, 2012

Prevajanje hrvaščine obsega najrazličnejše prevode, ki so tako ali drugače povezani s hrvaškim jezikom. Sicer v Sloveniji prevajanje hrvaščine označuje prevode iz slovenščine v hrvaški jezik ali obratno.

V drugih državah pa z besedno zvezo prevajanje hrvaščine seveda označujejo tisti  jezik, ki je pri njih uradni in materni in ga je potrebno prevesti v hrvaščino ali iz nje. Iz tega jasno sledi tudi dejstvo, da je prevajanje hrvaščine zelo obsežno in niti ni tako zelo omejeno, kot se nam zdi v naši majhni državi. Seveda bi bilo popolnoma drugače, če bi tu rekli, prevajanje hrvaščine v slovenščino ali obratno med tema dvema jezikoma. Tu bi takoj omejili, da besedna zveza opisuje samo ta dva jezika.