Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Nepremičnine

Nepremičnine

26 septembra, 2011

Kako bi definirali besedo »nepremičnine«? Nepremičnine razumemo kot zemljišča skupaj z njihovo izboljšavo. Torej gre za zemljiške oziroma katastrske parcele, h katerim spada vse, kar je zgrajeno na zemljišču: bodisi objekt, stavba bodisi zunanja ureditev. Nepremičnine so lahko tudi blago, proizvod, ki se prodaja na trgu in ima naslednje lastnosti: nepremičnost, neuničljivost in edinstvenost.

Če nepremičnine delimo glede na njihov namen, dobimo naslednje t. i. podtrge: stanovanjske nepremičnine, nepremičnine kot poslovne investicije, industrijske nepremičnine, kmetijske nepremičnine, nepremičnine za posebne namene, javne nepremičnine.

Danes lahko lastniki oziroma potencialni kupci nepremičnin pridobijo podatek, koliko je vredna nepremičnina, samo od strokovnjakov, ki se ukvarjajo z ocenjevanjem vrednosti nepremičnin (cenilci nepremičnin). Seveda pa bo vsakršno samostojno raziskovanje, kot je na primer pogled v zemljiško knjigo, ki je javna listina, za pridobitev podatkov o stvarnih pravicah na nepremičninah (lastninska pravica, služnosti, hipoteka) še kako dobrodošlo.