Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Namen usposablja za varstvo pri delu

Namen usposablja za varstvo pri delu

11 marca, 2011

Varstvo pri delu je izredno pomembno usposabljanje, ki ga mora  po zakonu opraviti vsakdo ki, je zaposlen. Ne glede za kakšno vrsto zaposlitve gre. Za varnost zaposlenega mora poskrbeti delodajalec, torej je odgovoren za varstvo pri delu. Delodajalec mora strmeti temu, da izbira takšne metode za delo, ki ne ogrožejo zdravje zaposlenih.

Usposabljanje za varstvo pri delu poteka, tako da največkrat naprej poteka predavanje in praktični prikaz kako naj zaposleni ravnajo v določenih situacijah, nato lahko delodajalec preveri znanje, ki so ga pridobili zaposleni na usposabljanju. Namen preverjanja je, da se delodajalec prepriča kako bi ravnali, če bi resnično prišlo do kakšne nesreče ali nevarnosti. Hkrati pa bo delodajalec le tako miren, če bo vedel, da znajo zaposleni pravilno ravnati ob raznih nevarnostih.