Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Na kaj morajo biti pozorni lektorji

Na kaj morajo biti pozorni lektorji

31 maja, 2010

Lektoriranje je strokovna veščina, ki pregleduje besedila. V Sloveniji izvajajo lektoriranje  profesorji slovenskega jezika oziroma diplomirani slovisti.. Oseba, ki lektorira razna besedila, se imenuje lektor. Lektorji so najpogosteje zaposleni v podjetjih, ki se ukvarjajo z lektoriranjem in prevajanjem.

Lektor je pozoren pri lektoriranju na naslednje stvari:
•    odpravljanje tiskarskih napak,
•    popravi slovnične napake,
•    oceni skladnost besedila,
•    pregleda slogovne ustreznosti,
•    pregleda ustreznost terminologije
•    predlaga in komentira kako bi lahko napisali, da bi bilo besedilo še boljše.
Kot vidimo lektoriranje  ni ravno lahko delo, zato priporočamo, da lektoriranje prepustimo strokovnjaku na temu področju oziroma lektorju.