Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Mizarstvo

Mizarstvo

4 marca, 2012

Ena od zelo pogostih poklicev je mizar, čeprav se ta poklic v sedajšnih časih zmerom bol ukinja, saj prihajao v ospredje velike mizarstvo v velikih industrijah, katero spodriva mizarje z manjšimi delavnici. Vendar mizarstvo katero proizvaje velike količine proizvodov, nemore izdelovati ozirmo težje izdeluje izdelke po meri. Zato je potrebno da ostanejo male mizarske dalavnice, saj je tam lažje izdelovati izdelke po meri in pa po naročilu. Mizarstvo je že zelo stara dejavno in bi bilo zato nespametno izpodriniti z industrijo, saj bi tako izgubili tudi del naše zgodovine. Čeprav je mizar v vewčini premerov fizični poklic, se ševedno veliko mladih odloča za njega. Saj jim ljubezen do lesa, nemorejo ponuditi računalniki ter vsa moderna tehnika, ki je danes na razpolago. In tako, da se mladi odločajo za ta poklic tudi ohranjajo mizarstvo in njegove dejavnosti žive in jih tako prenašajo naslednjim rodovom