Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Mednarodno vozniško dovoljenje poenostavlja formalnosti v tujini

Mednarodno vozniško dovoljenje poenostavlja formalnosti v tujini

6 septembra, 2017

Mednarodno vozniško dovoljenje je s strani Organizacije Združenih narodov uradno priznan mednarodni dokument.

V osnovi je mednarodno vozniško dovoljenje nič drugega kot nacionalno vozniško dovoljenje v mednarodno priznani različici. Izgleda kot knjižica, ki jo predpisuje leta Konvencija o cestnem prometu. Sprejeta je bila leta tisoč devetsto oseminšestdeset ter dopolnjena leta dva tisoč šest. Mednarodno vozniško dovoljenje ima na tri leta omejeno trajanje, rok veljavnosti mednarodno priznanega dokumenta pa je lahko tudi krajši. To se lahko zgodi v primeru, ko je veljavnost nacionalnega vozniškega dovoljenja pred tem rokom potekla. Mednarodno vozniško dovoljenje je veljavno le, ko ima voznik ob sebi tudi nacionalno vozniško dovoljenje. Mednarodno vozniško dovoljenje je v skoraj stodvajsetih državah sveta veljaven dokument, v tujini pa na splošno velja kot priročen dokument. Vsaka država posebej ima pravico, da veljavnost mednarodnega vozniškega dovoljenja omeji za vsak obisk posebej. Prav pride, ko se izvaja nadzor prometa, ob policijskih kontrolah, kadar se zgodi prometna nesreča, ko vozni stori prekršek ter v raznih drugih situacijah. V vseh naštetih in raznih drugih primerih mednarodno vozniško dovoljenje omogoča lažje identificiranje voznika, s tem pa se olajša, poenostavi in pospeši formalnosti. Poleg tega pomaga pri poenostavitvi postopkov najetja ali izposoje vozila v tujini. Za izdelavo mednarodnega vozniškega dovoljenja je potrebno predložiti: potrdilo o vozniškem dovoljenju z razvidnimi kategorijami vozil, izpolnjeno vlogo, slovensko vozniško dovoljenje, potni list ali osebno izkaznico ter fotografijo. Vlogo za izdajo mednarodnega vozniškega dovoljenja je mogoče med drugim tudi prenesti preko spleta ter ga natisniti doma ali kjerkoli drugje. Prosilec mora dokumente za izdelavo mednarodnega vozniškega dovoljenja predložiti v istem dnevu, kot je bilo pridobljeno potrdilo iz uradne evidence na upravni enoti. To je potrdilo o vozniškem dovoljenju iz katerega so razvidne kategorije vozil, ki jih ima pravico upravljati na upravni enoti.

Mednarodno vozniško dovoljenje v mnogih državah ni obvezen, vendar priporočljiv dokument. Več preberite na naši strani https://www.wiz.si/.