Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Mediacija v gospodarstvu

Mediacija v gospodarstvu

27 julija, 2012

Eden najprimernejših področij za reševanje sporov s pomočjo mediacije je gospodarstvo, poznamo pa tudi druge oblike mediacij, kot so družinska mediacija, šolska in vrstniška mediacija, mediacija v skupnosti, delovno-pravna mediacija, prostorska in okoljska mediacija idr.

Mediacija je v gospodarskem sektorju vse bolj priljubljena in dobrodošla oblika reševanja sporov na sporazumen način, saj pomaga prihraniti čas, zmanjša stroške obravnave konflikta, predvsem pa omogoči sodelovanje pri rešitvi spora.

Najpogostejši spori, ki se s pomočjo mediacije rešujejo v gospodarstvu, so odškodninski spori, spori, ki nastanejo na podlagi pogodbe o delu, ugotavljajo se terjatve v stečajih in spori pri izvršbah. Mediacija poteka med gospodarskimi subjekti, kot so podjetja, samostojni podjetniki, gospodarska združenja in podobno, ter tudi znotraj le-teh (na primer mediacija med vodstvom podjetja ter delničarji, lastniki). Skratka tam, kjer gre za načeloma dolgotrajnejša in kompleksna razmerja med strankami.

Vloga mediatorja, ki je lahko specializiran tudi samo za določeno vrsto mediacije, na primer gospodarsko, sprtima stranema omogoča, da zaupno in v obojestransko korist razrešita konflikt ter ustvarita trdnejše temelje tudi za nadaljnje delovanje na gospodarskem trgu. Preberite kakšne so prednosti mediacije.