Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Kje se računovodstvo cenik objavlja

Kje se računovodstvo cenik objavlja

22 marca, 2012

Računovodstvo cenik se navadno objavi na spletni strani, na kateri ima računovodski servis tudi predstavljeno svojo dejavnost in na kateri je predstavljeno tudi samo podjetje. Danes se je namreč pomen letakov že popolnoma izgubil, saj ljudje takoj, ko prejmemo v roke reklamo, le-to večinoma na hitro pregledamo in zavržemo.

Dejansko tudi ne bi bilo smiselno, da je računovodstvo cenik objavljen v letakih, saj potencialna stranka nima pri roki obrazca, ki ga lahko izpolne in pošlje ter tako dobi veliko bolj točno ceno za opravljene storitve računovodje. Dejansko ima tako le spletna stran od vseh medijev za oglaševanje dovolj prostora, da se lahko objavi računovodstvo cenik, ki je tudi pregleden.