Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Kdo se lahko ukvarja z zavarivanjem

Kdo se lahko ukvarja z zavarivanjem

18 aprila, 2012

V hrvaškem jeziku pomeni zavarivanje in varenje pomeni v slovenskem jeziku varjenje o katerem najdete veliko tu. Vse tri besede imajo enak pomen in ga predvsem poznajo strojniki in varilci, ki se ukvarjajo z zavarivanjem.

Zavarivanje je spojitev med seboj dveh materialov, ki ju ni mogoče na nikakršen drug način zavariti.
Zavarivanje lahko opravlja vsakdo, saj obstajajo za zavarivanje razni tečaji, ki se lahko prijavi vsakdo, ki ga zanima zavarivanje, vendar moramo omeniti, da je zavarivanje lahko izredno nevarno, zato je potrebno imeti kar precej prakse predno začnemo sami variti.
Zavarivanje je največkrat zanimivo predvsem za fante oziroma starejše moške, ki si iščejo nov in poseben hobi.