Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Kdo se lahko udeleži javnih dražb?

Kdo se lahko udeleži javnih dražb?

23 oktobra, 2017

Odgovor na vprašanje je pravzaprav – vsi! Pomembno je le, da izpolnjujete vse pogoje, ki jih javne dražbe od vas zahtevajo, kot je denimo vplačilo varščine. Varščina pa je denarni znesek, ki ga kot udeleženec dražbe morate nujno plačati pred začetkom. V primeru, da ste ponudnik, ki mu ni uspelo, se vam bo varščina povrnila v celoti, kljub temu da znaša 10 % izklicne cene. Slednja pa je vrednost, ki je določena za neko premičnino ali nepremičnino, in se ne sme prodati za manjšo ceno od izklicne. In če se vrnemo k varščini – kaj pa se zgodi, če na dražbi zmagate? V tem primeru se vam varščina všteje v kupnino in je zadržana, če ste ponudili najvišjo ceno in se nato odločite ponudbo preklicati.

Kakšni pa so pogoji za sodelovanje na dražbah? Vplačilo varščine in ostali morebitni pogoji, ki jih dražba od vas zahteva. Udeležba je možna tudi pri tujih fizičnih in pravnih osebah, a lastninske pravice na nepremičnini ne morajo dobit, če je tako zapisano v zakonodaji RS. Prav tako se dražbe ne morajo udeležiti še izvršitelj, dolžnik, sodnik – torej kdor koli, zadolžen za prodajo. Javne dražbe pa predstavljajo celo vrsto možnih razpletov, saj ni povsem nujno, da se bo nek predmet prodal že na prvi razpisani dražbi. Če predmet namreč ni bil prodan na prvi, se slednja največkrat ponovi, navadno nekaj mesecev kasneje. Ponavlja se lahko dokler ni premičnina ali nepremičnina prodana, seveda pa se lahko tudi zavrže, odvisno od prodajalčeve volje.

Vsekakor se pred udeležitvijo javne dražbe o izdelku, ki vas zanima dobro pozanimajte in imejte urejene vse pogoje, če jih dražba od vas zahteva. Pozanimajte se o času in kraju izvajanja dražbe, da je ne zamudite in nikoli ne tvegajte preveč. Če se vam zdi, da je cena prekoračila vaš proračun, se raje umaknite in počakajte na boljšo priložnost.