Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Kdaj potrebujemo varstvo pri delu izpit

Kdaj potrebujemo varstvo pri delu izpit

21 oktobra, 2011

Za varstvo pri delu izpit se moramo pripravit pri sklenitvi delovnega razmerja, pri prerazporeditvi na drugo delovno mesto, pri spremembi delovnih pogojev oziroma uvajanju nove tehnologije ali periodično na osnovi izdelane izjave o varnosti z oceno tveganja.
Varstvo pri delu izpit in usposabljanje vas bo stalo okoli 36 €, zdravniški pregled pa še okoli dodatnih 120 evrov. Usposabljanje in varstvo pri delu izpit je po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu, obvezno. To velja obenem tudi za honorarne delavce, študente, dijake ter druge oblike delovnih razmerij. Če podjetje tega svojim zaposlenim ne zagotovi, jo lahko doleti kazen najmanj 1250 €.