Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Kakovost igral

Zveza za šport otrok in mladine je skupaj s Fakulteto za šport analizirala 128 igriščih v Sloveniji, na katerih je 901 igral. Otroška igrala so z vidika kakovosti zelo raznolika. Rekli bi lahko, da je otroško igrišče odraz odnosa lokalne skupnosti do skupne sedanjosti in prihodnosti.

Povprečna ocena igrala, po merilih, ki so jih postavili Zveza za šport otrok in mladine in Fakulteta za šport, znaša 57,6 točke od 100 možnih.točk. Varnost in uporabnost igrala bi bili že skoraj pozitivni, medtem ko je udobnost kritična. To udobnost, ki jo imajo igrala najbolj občutijo otroci, saj težko opravijo svoje higienske potrebe, prav tako pa ni posluha za celovito ponudbo za starše in otroke.