Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Kako se prijavim na prosta delovna mesta?

Kako se prijavim na prosta delovna mesta?

17 avgusta, 2016

Za prijavo na prosta delovna mesta je izredno pomembna ustrezna analiza zaposlitvenega oglasa. Potrebno si je pridobiti čim več informacij  delodajalcu in kontaktni osebi. Natančno je potrebno preučiti opis del in nalog (tako, da si lahko dobro predstavljamo, kako samo delo poteka), zahtevane in pričakovane kompetence kandidatov (izobrazba, izkušnje, osebnostne lastnosti) in pogoje dela (urnik, način zaposlitve). V primeru, da je opis oglasa nejasen, je smiselno stopiti v stik z delodajalcem preko telefona že pred prijavo in se pozanimati o dodatnih informacijah o delu. Iz pridobljenih informacij lahko sklepamo, kakšno osebo želi zaposliti delodajalec. Pomembno je, da si še pogledate, kako je napisan dober zaposlitveni oglas in kakšne informacije nudi iskalcem zaposlitve.

Skladno z rokom prijave napišemo prijavo oziroma vlogo za prosta delovna mesta. Prijava mora biti ustrezno napisana in ne sme presegati ene strani. Delodajalci prejmejo mnogo prijav in zato moramo njihovo pozornost ujeti s strnjeno predstavitvijo. Izpostavimo naše kompetence, motivacijo za delo, zakaj bi želeli delati v tem podjetju in kakšen bi bil naš doprinos (to pomeni, da napišemo v čem smo boljši od ostalih kandidatov).

Prijavi priložimo življenjepis (najbolje je v strukturirani obliki) – povzetek naših kontaktnih podatkov, delovnih izkušenj, izobraževanj in usposabljanj ter preostalih kompetenc. Sem spadajo:
•    znanja tujih jezikov, ki jih ocenimo opisno ali z ustreznimi lestvicami,
•    računalniška znanja, navedemo programe oziroma programska okolja ter ocenimo nivo uporabe,
•    komunikacijske, socialne, vodstvene in organizacijske kompetence.

Priporočljivo je, da življenjepis ni daljši od dveh strani. Uporabimo lahko evropsko standardizirano obliko Europass življenjepisa, ki jo velika večina delodajalcev že pozna in lahko hitro najdejo ključne informacije, prav tako pa ga lahko uporabimo tudi za prijave na delovna mesta v tujini. Prednost Europass življenjepisa je v tem, da ga lahko s pomočjo spletne aplikacije poljubno preurejamo , spreminjamo in dopolnjujemo.