Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Kaj vemo o dražilcih?

Kaj vemo o dražilcih?

22 avgusta, 2018

Dražilec ima, ko pride do dražbe vsekakor velik pomen in je na dražbi zelo pomembna oseba. Njegova najpomembnejša dolžnost je ponuditi prodajo blaga ali zemljišč preko javne prodaje najvišjemu in najboljšemu ponudniku. Je pa tudi potrebno opozoriti, da v nekaterih zakonih pravica do prodaje blaga na javni dražbi ni absolutna pravica. Dražbe in draženje so namreč poseben privilegij, ki ga je mogočne zadržati, razen če so izpolnjeni ustrezni predpisi, ki so z njimi kompatibilni. Dejavnost dražica je stvar javnega reda in predmet zakonodajne omejitve in predpisov, da se lahko preprečijo goljufije in pa zlorabe.

Državni zakonodajalci lahko določijo omejitve in predpise o ravnanju dražitelja, pravni položaj le tega pa je enako kot ga ima zastopnik. Dražitelj mora delovati v dobri veri in v interesu njegovega glavnega zavezanca, ter mora svojo prodajo izvajati v skladu z navodili od njegovega glavnega zavezanca. Je tudi posebni agent, ki lahko deluje le pod njegovim pooblastilom. Dražilec svojih zavezancev ne more zavezati preko svojega dejansko odobrenega organa, poleg tega sporazum ali pogodba, ki je zunaj pooblastila dražitelja, za glavnega zavezanca ni zavezujoča.  Dražiteljeva vloga se uradno konča, ko je prodaja zaključena in se zbere celoten znesek prodajanega predmeta dražbe. Po sami dražbi dražilec ne more spreminjati prodajne pogodbe ali pogojev, ki so bili postavljeni pred dražbo, brez posebnih dovoljenj.

Dražilec je lahko tudi odgovoren, če izvede dražbo na kateri je glavni zavezanec neprimeren ali ima pomanjkanje znanja pri prodaji, čeprav morda kaže drugače. Dražitelj je prav tako lahko odgovoren za prodajo premoženja z napačnim naslovom, čeprav je vodil avkcijo v skladu z vsemi drugimi navodili. Če naredi napako, ni dovolj samo to, da je imel v svojih dejanjih dobro vero, zato mora pri vsakem dejanju biti posebej pozoren. Dražitelji se zato soočajo z precejšnjo odgovornostjo glede prodaje in morajo sprejemati ustrezne ukrepe, da zagotovijo dobro besedo sebi in kupcem, ki predmet kupujejo.