Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Kaj spada pod nepremičnine na obali

Na svetu in tudi v Sloveniji je ogromno nepremičnin. Zato ima veliko držav na svetu in tudi v naši državi imamo zemljiški kataster, kjer naj bi bile zapisane vse parcele. Vsaka parcela pa ima svojo številko. Nepremičnine obala, ki se vpišejo v zemljiško knjigo so sestavljene iz zemeljiške parcele in objekta oziroma del objekta, ki je na tej parceli oziroma je lahko tudi več stavb na eni parceli.

Beseda nepremičnina je temeljni pojem v pravu, ki se uporabla za neko odmerjeno zemeljišče na kateri je nek objekt, surovina naprimer zlato, nafta in tako dalje.
Največkrat so nepremičnine obala zavarovane, saj so velikokrat imajo nepremičnine obala visoke vrednosti, ki jih posameznik največkrat ni lahko kupil oziroma pridobil.