Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Kaj so živali

Kaj so živali

14 aprila, 2011

Kaj so živali, vemo prav vsi – od prvega od zadnjega. Pri tem se zastavlja večje vprašanje, koliko različnih vrst živali poznamo. Vemo namreč, da se živali razlikujejo tudi med različnimi kontinenti. Zato tudi ne čudi dejstvo, da verjetno sploh še ne poznamo vseh živali, ki se nahajajo na Zemlji.

Še večje pa je pri tem vprašanje, kako dobro poznamo ljudje različne živali. Večina ljudi, ki se profesionalno ne ukvarjajo z raziskovanjem živali, ne pozna prav veliko vrst različnih živali, kar pa lahko pripišemo dejstvu, da je živali res zelo veliko. Seveda pa pri vprašanju, kaj so živali, ne smemo zanemariti dejstva, da živali na človeka delujejo pomirjevalno, kar je v času, ko živimo v stresu zelo pozitivno.