Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Kaj pokriva obvezno zdravstveno zavarovanje?

Kaj pokriva obvezno zdravstveno zavarovanje?

16 decembra, 2015

Obvezno zavarovanje razen pri otrocih, dijakih in študentih v večini primerov krije le del stroškov medtem ko za preostanek potrebujemo še dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

V celoti so pokrite težave otrok, obvezna cepljenja, rehabilitacije in zdravljenje poškodb na delu, oskrbo v primeru donacije organov, nujno medicinsko pomoč vključno z nujnimi prevozi, patronažne obiske, nego na domu, zdravila za vse prejšnje točke, sobivanje staršev v njihovih ustanovah ob otrocih, zdravstvene preglede.

V 95% vrednosti pokrivajo stroške operativnih posegov v povezavi s presaditvijo organov, zdravljenje v tujini, intenzivne terapije, radioterapije, dialize in ostale najnujnejše primere.

85% vrednosti krijejo v primeru zdravljenja zmanjšanje plodnosti in podobne težave v tem sklopu, bolnišnične storitve, osnovne zdravstvene storitve ter nakup potebnih medicinskih pripomočkov kot naprimer slušni aparat.

75% vrednosti pokriva specialistične posege, obiske zdravilišč in zdravila za to.

Do največ 50 oz. 60% pa obvezno zavarovanje krije nenujne reševalne prevoze, kamor spada prevoz na dializo, prevoz nepokretnih oseb,… obiske zdravilišča, ki ni nadaljevanje zdravljenja v bolnici, protetične storitve, okulistične pripomočke, stroške preventivnih pregledov, …

Za kritje preostalega dela stroškov je potrebno, da zavarovanec sklene še dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki sicer ni obvezno a je zaradi visokih cen zdravstvenih storitev zelo priporočljivo.

Mnogo ljudi menja dodatno zdravstveno zavarovanje z dopolnilnim. Dodatno zavarovanje je zavarovanje ki krije ostale stroške povezane s poškodbami oz. krije izplačila bolnikom ter poškodovanim osebam v času bolniške. Medtem ko ima večino zavarovanih oseb v Sloveniji urejeno dopolnilno zavarovanje dodatnega večina žal nima.