Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Kaj mora vsebovati sodni prevod

Kaj mora vsebovati sodni prevod

27 junija, 2011

Sodni prevodi, ki jih izdela tolmač vsebujejo žig, ki ga lahko uporablja le za opravljanje dolžnosti sodnega tolmača. Sodni prevodi oziroma zaznamek mora tolmač tudi podpisati in pripisati datum in kraj. Sodni prevodi, ki so namenjeni za rabo v tujini, mora overiti Ministrstvo za pravosodje.

Ministrstvo za pravosodje pa ne potrebuje overiti prevoda le, če je to mednarodno določeno. Vsi sodni prevodi so vpisani v knjigo prevednih listin, kamor jih vpisuje tolmač, in poleg pripiše še zaporedno številko, polno ime ali naziv organa naročnika prevoda, datum prevoda, število prevednih strani, podpis tolmača in naslov dokumenta v originalu in prevodu.