Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Kaj je spletni prevajalnik

Kaj je spletni prevajalnik

8 aprila, 2011

Spletni prevajalnik je orodje, s katerim si lahko pomagamo pri prevajanju besedil. Spletni prevajalnik je sicer namenjen prevajanju stavkov oziroma besednih zvez, medtem ko je slovar bolj namenjen prevajanju samostojnih besed. Tako nam spletni prevajalnik olajša mnogo težav, saj z njim nerazumljeno besedilo postane razumljeno.

Spletni prevajalnik se sicer v tujini uporablja že zelo dolgo, medtem ko je v Sloveniji manj znano in manj pogosto uporabljeno orodje, prav tako pa se v Sloveniji prevajalnik ne uporablja tako dolgo. To je po eni strani zelo škoda, saj so se ljudje tako zelo dolgo utrujali z listanjem klasičnih slovarjev, namesto da bi celotno poved vnesli v prevajalnik.