Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Kaj je pomembneje cena ali kvaliteta prevoda?

Tako kot pri vsaki stvari, je tudi,ko potrebujemo prevod iz hrvaščine v slovenščino pomembna cena. Zaradi tega, ker sta si Slovenija in Hrvaška sosedi ter zaradi naše nekdanje skupne države, je tudi prevajalcev iz enega v drugi jezik ali obratno kar precej in zato je cena za prevod iz hrvaščine v slovenščino lahko zelo ugodna. Vendar, ali je to tisto kar iščemo, samo da je cena za prevod iz hrvaščine v slovenščino? Če gre zgolj za nerazumevanje določenega teksta in je zgolj bistvo, da bomo razumeli določeno besedilo, potem je res skoraj vseeno kakšna je kvaliteta prevoda.

Če pa prevod iz hrvaščine v slovenščino potrebujemo zaradi morebitne nadaljnje prodaje nekega našega izdelka ali storitve in bomo prevod iz hrvaščine v slovenščino npr. objavili na naši internetni strani ali pa če celo potrebujemo sodni prevod, pa kvaliteta ni več nepomembna, ampak praktično postane nepomembna cena tega prevoda. Zato je ključnega pomena, da najprej ugotovimo kaj dejansko potrebujemo in v kakšen namen bomo prevod iz Hrvaške v Slovenščino zares potrebovali. Kot tudi pri drugih stvareh, tudi tukaj velja star pregovor: »Malo denarja, malo muzike.«.

V kolikor potrebujete prevod, ki ga boste uporabili naprej, tako da ga bodo brali tudi drugi ljudje in od tega prevoda želite dvigniti uspešnost poslovanja vašega podjetja ali pa prevod potrebujete s sodno overovitvijo, se je zelo pametno odločiti, da preko internetnih strani poiščete prevajalsko agencijo z več letnimi izkušnjami in ki ima po možnosti zaposlene prevajalce v državi iz katerega oz. v kateri jezik prevod potrebujete. Torej, mnogokrat je kvaliteta veliko pomembnejša od cene samega prevoda.