Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Kaj dražbe sploh so?

Kaj dražbe sploh so?

31 maja, 2018

Je neke vrste proces, kjer zainteresirani kupci ali prodajalci kupujejo ali prodajajo neke storitve, stvari, ki jih ponujajo za določeno ceno. Na koncu je predmet prodaje prodan tistemu, ki je ponudil najvišjo ponudbo.  Javne dražbe so danes najbolj znane in popularne in za njih so značilne odprte ponudbe določenih zneskov eden proti drugim, s pravilom, da vsak položi več od prejšnjega. Na začetku navadno dražitelj oznani cene, ponudniki pa lahko svoje ponudbe oznanijo sami, ali pa so predložene v elektronski obliki  in objavljene javno. Sicer so dražbe v javnosti velikokrat prikazane kot ‘razprodaje’ antičnih umetnin, slikarskih del, dragih vin, so vse več kot le to. Uporabljajo se tudi za nakupe rabljenih avtomobilov in celo stanovanjskih hiš.

Tudi udeleženci dražbe so raznoliki – v večini primerov pa se je lahko udeleži vsak posameznik – celo tujci, razen določenih izjem, določenih z zakonom. Poleg tega mora ta oseba tudi izpolnjevati vse pogoje, ki jih dražba, katere se bo udeležil določa. Za sodelovanje se velikokrat mora vplačati tudi varščino, ki je lahko tudi predpogoj za vstop na dražbo. Določene izjeme, ki denimo na dražbah ne morejo sodelovati, so tudi tisti, ki ne morajo pridobiti lastninske pravice na nepremičninah – če jo torej kupijo, nimajo nobenih pravic in je zato lahko takšen nakup brez pomenski. Nekaj udeležencev pa takšno pravico lahko pridobi z denimo odločbo, ki jo predložijo uradu Republike Slovenije.

Dražbe so lahko torej velika naložba ali pa tudi izguba – končni rezultat bo tudi odraz vašega znanja, zbiranja informacij ter iznajdljivosti. Ne pustite se zavajati iz strani tistih, ki se z draženjem ukvarjajo že dlje časa in poslušajte svojo lastno presojo, ter vlagajte pametno – ne v stanovanja, ki jih predčasno niste smeli pregledati in pa rabljene avtomobile, ki vam delujejo sumljivo. Če boste kupovali racionalno, pa boste vsekakor več pridobili kot izgubili!