Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Jezikovni tečaji

Jezikovni tečaji

18 aprila, 2011

Branje je odličen način za širjenje besednega zaklada pa tudi za učenje tujih jezikov. Zato berite tujejezične revije in časopise, knjige, brskajte po spletu …, in to v tujem jeziku, ki se ga želite naučiti. Seveda je samostojno učenje lahko dolgotrajno, saj nimamo občutka, da smo v čem napredovali. Iz tega razloga so jezikovni tečaji tista prava stvar, ki vam bo prinesla veselje do jezika, zanje, ki ga želite in potrebujete, poleg tega pa lahko na tečaju sklepate tudi nova prijateljstva in poznanstva.

Jezikovni tečaji Lingula so namenjeni vsem starostnim skupinam, tudi šoloobveznim otrokom. Vodijo jih izkušeni učitelji oziroma pedagogi tujih jezikov ali pa celo t. i. native speakers (učitelji jezikov iz tujine). Jezikovni tečaji vam pomagajo premagati razlike v jeziku med vami in vašimi prijatelji, znanci, sorodniki ali poslovnimi partnerji iz tujine. Namenjeni so vsem, ki želijo, da jim jezikvni tečaj pomaga do boljšega sporazumevanja v enem od tujih jezikov. Če se ne želite v tujem jeziku predstavljati pred ostalimi tečajniki, se lahko odločite tudi za individualno poučevanje tujega jezika, pri katerem je prisoten predavatelj in največ dva tečajnika.