Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Izbira maturitetnega tečaja v Ljubljani

Izbira maturitetnega tečaja v Ljubljani

27 februarja, 2017

Po končani osnovni šoli s je potrebno izbrati srednjo šolo, ki naj bi predstavljajo začetek gradnje naše kariere. Izbira ni enostavno zato se veliko mladih odloči za obiskovanje srednje šole s katero bi lahko kasneje najlažje opravil maturo in se z obiskom maturitetnega tečaja prekvalificiral v željen poklic. Maturitetni tečaj Ljubljana omogoča vseh dijakom možnost enoletnega obiskovanja, ki mu prinese željeno izobrazbo.

Veliko osnovnošolcev se odloči za obiskovanje gimnazij. Gimnazija je najbolj enostaven način pridobitve izobrazbe za vse tiste, ki nimajo začrtanih ciljev za prihodnost. 4 leta obiskovanja omogoča odločitev za kasnejšo prekvalifikacijo v primeru zahtevanih pogojev za vpis na fakulteto.

Maturitetni tečaj Ljubljana poteka na vseh gimnazijah, šolskih centrih in poklicnih srednjih šolah po Ljubljani. Največ povpraševanja je po obiskovanju enega predmeta, ki omogoča vpis na fakultete s poklicno maturo in 5. predmetom. Nekateri dijaki se po končani poklicni šoli odločijo tudi za celoletno izobraževanje za pridobitev splošne mature. Cilj je pridobiti željeno izobrazbo za vpis v študijske programe.

Maturitetni tečaj Ljubljana izvajajo Gimnazija Moste, Gimnazija Antona Aškerca, Gimnazija Poljane itd. V Kranju pa se največ dijakov odloči za izvajanje maturitetnega tečaja na Gimnaziji Kranj.

Veliko dijakov se odloči opravljati 5.predmet s poklicno maturo že v zadnjem letniku srednje šole. Večina srednjih poklicnih šol izvaja vse predmete, ki so zahtevani za nadaljnji vpis s poklicno maturo in dodatnim predmetom. Veliko dijakov pa se zaradi neizvajanja predmeta na njihovi srednji šoli odloči za opravljanje dodatnega predmeta na drugi gimnaziji ali srednji šoli, ki razpisuje dodaten maturitetni tečaj za zahtevan predmet.