Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Hitra vezava diplom je potrebna v veliko primerih

Hitra vezava diplom je potrebna v veliko primerih

11 julija, 2016

Vsi, ki smo že vsaj enkrat v življenju diplomirali in vsi tisti, ki imajo narejen tudi magistrskih ali pa celo doktorski študij, vam bodo potrdili, da ko je bila potrebna vezava diplom, je bila potrebna hitra vezava diplom.

Vedno so za to odgovorni študentje, pa naj se krivde še tako vali na profesorje, ki pregledujejo diplomo toliko časa, ampak če bi študenti dovolj zgodaj začeli s pisanjem, potem tudi hitra vezava diplom ne bi bila tako nujno potrebna, ampak bi imela papirnica na voljo kakšen dan, da diplomo najprej natisne nato pa še zveže skupaj in na platnico natisne vse, kar je nujno potrebno glede na navodila fakultete.

Ker pa se jasno morajo papirnice prilagoditi in ponuditi tudi hitro vezavo, saj bi drugače velikokrat posel izgubile, ker bi se študenti enostavno obrnili na drugo papirnico, je prav, da se ponuja tudi takšna vezava diplom. Le – ta je praviloma tudi nekoliko dražja. Če pogledamo samo primer papirnice Sekom grafika, lahko iz cenika vidimo, da je pri njih možna vezava diplom že v roku ene ure, vendar pa je cena v tem primeru kar za 50 % višja. V kolikor pa potrebujete zvezano diplomo v roku dveh ur, pa vam bodo pri Sekom grafika podjetju zaračunali za 30 % višjo ceno, pri čemer pa je cena za izdelavo v več kot dveh urah že po normalnem ceniku.

Velikokrat pa se celo zgodi, da je vezava diplom potrebna med vikendom oz. izven delovnega časa papirnice, kar se dogaja še posebej pogosto pred zaključkom jesenskega roka za oddajo diplome, ko večina študentov lovi rok brezplačnega diplomiranja.