Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Elementi toplotne črpalke

Elementi toplotne črpalke

10 septembra, 2012

Toplotne črpalke na strani so sestavljene iz štirih osnovnih delov: kondenzatorja, uparjalnika, pumpe in kompresorja. Kondenzator je naprava ki jo imamo v stavbi. Princip toplotne črpalke je da v kondenzatorju kondenzira delovni plin. S kondenziranjem delovnega plina, le ta oddaja toploto. To toploto imenujemo tudi latentna toplota.

Latentna toplota se oddaja zaradi spremembe agregatnega stanja. V uparjalniku uparijo kondenzirani delovni plin. Črpalka zniža tlak delovnemi kapljevini do te mere, da se pri zunanji temperaturi upari. Ker se spremeni agregatno stanje mediju se nanj veže latentna toplota. Imajo desni krožni proces, torej se energija porablja. V našem primeru je to električna energija. Še marsikaj zanimivega o njihovem delovanju si lahko pogledate na naslednjem spletnem naslovu http://www.oglasnik-plus.si/delovanje-toplotne-crpalke/.