Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Dieta na podlagi krvnih skupinah

Dieta na podlagi krvnih skupinah se redkokdaj pojavlja v časopisih ali v raznih pogovorih o dietah.
Dieta na podlagi krvnih skupin temelji na uživanju samo določenih vrst živil, ki so primerna za neko krvno skupino. Hkrati pa se pri tej dieti izogibamo tistih živil  tistih, ki bi naj bila za to isto krvno skupino neprimerna.

Dieta na podlagi krvnih skupinah deli na štiri krvne skupine: 0, A, B in AB. Čeprav poznamo osemintrideset sistemov skupin, vendar ta dieta uporablja, samo te štiri skupine, ki smo jih našteli. Tisti ljudje, ki uporabljajo to dieto, naj bi ljudje z različnimi skupinami tudi uživali različno hrano. Saj so lahko nekatera živila nevarna za drugo krvno skupino.