Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Delovno pravo

Delovno pravo

25 junija, 2012

Delovno pravo je področje, ki zahteva pristop strokovnjaka s posluhom za potrebe tako delodajalcev kot tudi zaposlenih. Umetnost korektnega medsebojnega poslovanja med drugim ureja tudi delovno pravo. Slednje omogoča pravna določila, ki so zapisana v delovni pogodbi med delodajalcem in zaposlenim. V kolikor pride do kakršnega koli odstopanja od zapisanih pravil in določitev v zaposlitveni pogodbi, ima oškodovana stran pravico do pritožbe.

V primeru neljubih zapletov je dobro obrniti se po nasvet k strokovnjakom s področja delovnopravne zakonodaje, bodisi v računovodsko ali pravno ustanovo, ter se rešitve problema lotiti tehtno ter argumentirano. Zaposleni bi na splošno tako morali več pozornosti nameniti zaposlitvenim pogodbam, ki so lahko velikokrat napisane zelo »ohlapno«, kar daje delodajalcu določene možnosti, ki pa za zaposlenega niso nujno dobre. Strokovnjaki za delovnopravno področje vam bodo pomagali tako pri pregledu obstoječih kot tudi sestavi novih zaposlitvenih pogodb ter vam pomagali izvesti celoten zaposlitveni postopek skupaj z urejanjem vseh urejanja pravic in obveznosti v času trajanja delovnega razmerja do prenehanja pogodbe o zaposlitvi. Vas zanima obračun plač?