Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Delovanje toplotne črpalke

Delovanje toplotne črpalke

14 septembra, 2012

Kako toplotna črpalka deluje, je vseeno potrebno poznati kar nekaj fizike in fizikalnih zakonov. Laiki tako enostavno rečemo, da toplotna črpalka ustvarja toploto tako, da jo odvzema iz okolja, ki je toplejše in jo prenaša na hladnejše okolje.

Se pa jasno tudi dogaja, da je okolje, iz katerega jemlje toploto, hladnejše kot je okolje, ki naj bi ga toplotna črpalka segrela. V takih primerih pa je znanje fizike še toliko bolj potrebno, saj enostavna razlaga ne deluje več. Dodani so plini, torej če se plin stiska, se segreva in tako je medij, iz katerega se toplota odvzema, lahko tudi hladnejši, pa vendar zato, ker se plini stiskajo, se proizvaja toplota. Gre pravzaprav za poznavalce za precej enostavno poglavje delovanja, pa vendar kot ste prej lahko prebrali, toplotna črpalka v osnovi ni tako zelo enostavna za delovanje, še posebej, če to ugotavlja kakšen laik oziroma nepoznavalec njenega delovanja. Po drugi strani pa, če pogledamo, toplotna črpalka niti ne deluje tako zelo enostavno, pa tudi narediti je zagotovo ni tako zelo enostavno, sicer bi lahko, to vsekakor je logična ugotovitev, bila lahko toplotna črpalka pri nas prisotna že bistveno, bistveno prej in ne bi potrebovali toliko let, da so prvo toplotno črpalko sestavili, preizkusili in dejansko tudi vpeljali v toliko stanovanj, kot jih lahko najdemo samo pri nas, kaj šele povsod drugod po svetu, kjer je primerkov jasno še toliko več in kjer so ljudje tudi že kaj pred nami ugotovili, kaj jim to orodje prinaša.