Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Cena vezav diplom

Cena vezav diplom

7 aprila, 2010

Večina papirnic nudi vezavo diplom. Ostalo v papirnicah ponavadi ne vežejo, a za vezavo diplom, je pa vsako leto več povpraševanj. Torej pomeni, da je vsako leto več diplomantov. Tako rednih kot izrednih študentov.

Vezava diplom je precejšnji strošek za bodoče diplomante, saj je vezava diplom draga zaradi trdih platnih in posebnih črk, ki jih uporabljajo v papirnicah za tisk na platnice. Najcenejše vezave diplom se gibljajo že od 10 evrov na izvod. Čeprav precej papirnic ponuja nižje cene za bodoče diplomante ali pa ponujajo za vsak naslednji izvod vezave diplome za nižjo ceno.  Te cene so precej nižje za študente kot so redne cene.