Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Bistvo joge

Beseda joga se v našem okolju kar pogosto pojavlja. Zasledimo jo lahko v knjigah, časopisih, slišimo po radiu, na plakatih, na predavanjih ali pa preprosto v pogovoru s prijatelji. Prav gotovo se je vsakdo že srečal s besedo joga in si ustvarili svoje mnenje o jogi.

Ob besedi joga največkrat človek pomisli na čilo in prožno telo v nenavadnem položaju, negibnega jogija v meditaciji ali pa na obsežno vzhodno filozofijo. Joga je vse to. A hkrati tudi mnogo več. Pravzaprav je zelo težko v nekaj besedah povedati kaj je joga. Omogoča tudi lažje hujšanje. Prav gotovo pa je joga eden izmed najbolj celovitih in univerzalnih sistemov oziroma pogledov na svet, človeka in ostala živa bitja ter celoten kozmos. Joga uči, da je vse našteto neločljivo povezano in da lahko samo skozi spoznanje in doživetje te celovitosti lahko človek poteši svoj notranji nemir ter željo po znanju in trajni sreči. Joga je dragocen poklon indijskih modrecev, ki so dosegli popolno spoznanje zakonov bivanja.