Oglasnik Plus

Zanimivi članki in mali oglasi na spletni strani Oglasnik plus, kjer se nahajajo povezave na strani z različno tematiko, ki bi znala zanimati tudi vas.

Beljakovine in kemija

Beljakovine oziroma proteini na strani Pas.si so najpomembnejše spojine v živih celicah, saj so celice nosilke življenja. Celice namreč prejemajo z beljakovinami organske snovi, ki vsebujejo dušik. Brez teh celice ne bi mogle živeti., kljub vsemu, da bi celice prejemale s hrano v zadostni meri vse druge beljakovinske snovi.
Rastline so sposobne proizvajati beljakovine iz anorganskih spojin, v živalskih organizmih pa nastajajo beljakovine samo iz organskih spojin. Te organske spojine imenujemo aminokisline so osnovni gradniki beljakovin. Poznamo preko dvajset aminokislin, ki se v beljakovinah vežejo v različnih kombinacijah. Zato imajo beljakovine izredno pestro kemično zgradbo in najrazličnejše lastnosti.