Arhivi značke: prevajanje besedil

Ali je lahko cenejše prevajanje tudi kvalitetno

Mnogo je podjetij, ki za eno avtorsko stran prevajanje opravijo po ceni od cca. 12 € do 20 €. Po drugi strani pa je tudi veliko podjetij, ki prevajanje opravijo po ceni na 20 € za avtorsko stran. Zato se kupcu zastavi vprašanje, ali je prevajanje, ki je cenejše, tudi enako kvalitetno kot prevajanje, ki je dražje.

Pa vendar bi se moral posameznik zavedati, da lahko prevajalec prevajanje opravlja za več podjetij – dražje in cenejše. To pomeni, da prevajalec lahko zelo dobro opravi prevod, pa vendar zaradi višjega zaslužka delo honorarno opravlja tudi pri podjetju, ki prevajanje ponuja za višjo ceno. Vse zgoraj navedeno torej pomeni, da je nekoliko cenejše prevajanje enako kvalitetno kot prevajanje, ki je dražje. Dražja podjetja imajo namreč izoblikovano blagovno znamko, kar pomeni, da je to vračunano v ceni.

Prevajanje besedil

Danes večina znanih sistemov za prevajanje besedil za razjasnjevanje skladenjske ali leksikalne večpomenskosti uporablja vzporedne korpuse, ki računalniku pri vsaki obstoječi negotovost nudijo zbirko primerov iz resničnih besedil, na podlagi katerih se je sistem s pomočjo primerjave frekventnosti sposoben odločiti za prevodno ustreznico. Predvsem za večje jezike je na trgu vse več komercialnih prevajalskih programov, ki se med seboj v kakovosti in ceni zelo razlikujejo.

Boljši med njimi imajo vgrajene tudi specialne leksikone za posamezna področja, ki olajšujejo razreševanje večpomenskosti, ponujajo pa tudi možnost hranjenja že prevedenih in popravljenih besedil, ki programu nato služijo za vzor pri novih prevodih. Strojni prevajalniki za prevajanje besedil so prisotni tudi na internetu, ponekod integrirani v iskalna orodja. V podjetjih, kjer prevajanje besedil deloma ali v celoti poteka strojno, se v produkcijo besedil uvaja t. i. nadzorovani jezik, ki z vnaprej definiranim besediščem in stavčnimi strukturami zagotavlja kakovost in terminološko ustreznost strojnih prevodov. Vas zanima kao si lahko dobro ime ustavri prevajalska agencija?

Prevajanje oglasov

Prevajanje oglasov ne poteka nič drugače, kot prevajanje katerega koli drugega besedila. Oglasnik, ki velja za več držav z različnim jezikom, mora za lažje razumevanje biti preveden v te jezike. Običajno se mali oglasi v tem primeru prevajajo sproti. Če recimo vzamemo turistični portal, kjer naj bi oglasi bili prevedeni v več jezikov, lahko sklepamo, da prevajanje oglasov poteka iz domačega jezika v tuje. Ker je prevajanje oglasov bolj ali manj zamudno delo, nekateri uporabljajo posebna orodja za prevajanje besedil, ki pa nikoli in nikdar prevajanje besedil ne bodo opravila tako, kot jih opravi človek. In ker so mali oglasi večinoma zanimivi tako domačemu prebivalstvu, kot tudi tujcem, ki neko storitev ali predmet iščejo tudi po tujih trgih, je izredno pomembno, da oglasnik nudi informacije v taki obliki, ki jo bo razumel vsak bralec.