Arhivi značke: požarna varnost

Požarna varnost

Varnost na delavnem mestu je zagotovo prva zadeva na katero morate biti še kako pozorni. Samo delavec, ki se počuti varno je lahko sproščen in samo sproščeni delavci lahko delo opravljajo tako, kot je to potrebno, brez kakršnegakoli straha ali česa drugega, ki bi lahko kakorkoli zaviralo delo. Stvar na katero moramo pri vsem še posebej paziti je požarna varnost. Požari so namreč ena izmed najhujših in tako tudi najbolj uničevalskih nesreč, ki se lahko zgodijo tako na delavnem mestu kot tudi na splošno povsod in ob vsakem času. Zaradi tega moramo biti na požare vedno pripravljeni kar se da dobro. Požarna varnost se lahko nauči tudi preko raznih predavanj oziroma kakšnih priročnikov, pametno pa je da se v slednji pozanimamo kolikor se da. Samo tako bomo namreč znali v primeru nevarne situacije narediti vse tako kot je potrebno in s tem rešiti tako sebe kot ljudi okoli nas.

Sončna elektrarna na kmetiji

Kmetijski objekti so navadno zelo veliki, pa tudi streha na njih je navadno zelo velika in ravna. To je več kot primeren prostor, da se tam, v skladu z navodili, ki jih narekuje požarna varnost, namesti sončna elektrarna in tako kmetje, ki sicer porabijo veliko električne energije, le-to pridobijo sami in tako vsaj nekoliko privarčujejo denarja. Če je dovolj velika, kmetu omogoči, da lahko prav vso elektriko pridobi sam, vendar le pod pogojem, da je njegov objekt nameščen na področju, ki jo vsak dan dolgo časa obsijan s soncem, da je urejena požarna varnost, zavarovanje in na žalost tudi pod pogojem, da ima dovolj denarja za začetno investicijo, ki je lahko resnično zelo velika, še posebej zato, ker je kot takšna tudi precej draga.

Prednosti pravilnika o požarni varnosti

Požarna varnost ima že na prvi pogled same prednosti. Ima seveda tudi nekaj slabosti, vendar pa prednosti vsekakor pretehtajo slabosti. Požarna varnost namreč zahteva, da se vsak objekt podrobno pregleda, se oceni nevarnost tveganja za nastanek požara in se odpravijo morebitne nevarnosti.

Prav tako pa požarna varnost – njen pravilnik – zahteva, da se objekti tudi občasno pregledujejo, saj se le tako lahko prepreči morebiten nastanek požara. Ni namreč rečeno, da požarna varnost, ki je ugotovljena danes, zagotavlja varnost tudi čez pet ali več let. Vsekakor se moramo zavedati, da na pravilnik požarne varnosti ne smemo gledati s perspektive stroškov, saj človeška življenja nimajo cene.